CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG C.C.A
C.C.A INVESTMENT CONTRUSTION JOINT STOCK COMPANY

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG C.C.A

C.C.A INVESTMENT CONTRUSTION JOINT STOCK COMPANY
Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : 03 Hà Huy Tập, Phường Xuân Phú, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Tên giám đốc : VÕ VĂN VINH