CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG H2A
H2A DESIGN AND CONSTRUCTION JOIN STOCK COMPANY

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG H2A

H2A DESIGN AND CONSTRUCTION JOIN STOCK COMPANY
Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Số 14, ngõ 1, kiệt 266 Điện Biên Phủ, Phường Trường An, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Tên giám đốc : TRẦN NGỌC HOÀNG ANH