CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT TINH DẦU BÉ THƠ
CT TNHH MTV SẢN XUẤT TINH DẦU BÉ THƠ
1011

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT TINH DẦU BÉ THƠ

CT TNHH MTV SẢN XUẤT TINH DẦU BÉ THƠ
Địa chỉ : 15 Xuân 68, Phường Thuận Thành, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên - Huế
Điện thoại : 0543511136
Email : Đăng nhập Can view
Website :
Hướng dẫn cập nhập, xác thực và quản trị hồ sơ doanh nghiệp trên VIETNAMNAY.COM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT TINH DẦU BÉ THƠ

CT TNHH MTV SẢN XUẤT TINH DẦU BÉ THƠ
Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : 15 Xuân 68, Phường Thuận Thành, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên - Huế
Điện thoại : 0543511136
Email : Đăng nhập Can view
Website :
Ngày cấp : 20/05/2015
Tên giám đốc : Nguyễn Ngọc Thơ