CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN A VÀ M

A AND M COMPANY LIMITED
Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Thượng 1, Phường Thủy Xuân, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Tên giám đốc : TRƯƠNG THANH AN